Wieczorem w ogrodach Willi Żabińskich …. koncert najwybitniejszego skrzypka świata Konstantego Andrzeja Kulki.

Mistrzowi towarzyszyli:
skrzypek prof. Andrzej Gębski i wiolonczelista prof. Andrzej Wróbel

Kto nie był – niech żałuje.