• Budowa nowego obiektu dla lemurów katta
• Zagospodarowanie terenu po „starej lamparciarni”
• Utworzenie stałej wystawy dydaktycznej w holu słoniarni
• Realizacja programu dydaktycznego „Powrót do gniazda”


• Współpraca z:  Fundacją „Fantazja”, Fundacją „Dr Clown”,  Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  Fundacją „Serce Dziecka”, Fundacją Synapsis, Zespołem Społecznych Szkół Specjalnych „Dać szansę”, z Domami Dziecka.


• Obsługa placówki muzealnej „Willa Żabińskich
• Spotkania Klubu Miłośników Warszawskiego ZOO
• Imprezy masowe (np. Dzień dziecka, Busłowe łapy)
• Pikniki rekreacyjno-dydaktyczne dla firm
• Realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO

• Konferencje naukowe i popularno-naukowe
• Promocja ZOO

   - Wydawnictwo popularno-naukowe „PANDA – ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
   - Systemu SMS-owej informacji

• Organizacja akcji charytatywnych
   - DREAMNIGHT

• Kontynuacja dotychczasowej działalności
• Działalność gospodarcza

   - sklep z pamiątkami „PANDA”
   - restauracja „TEMBO”
   - akcje promocyjne