SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „PANDA” ZA ROK 2014

I. FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W WARSZAWSKIM ZOO

1. Rewitalizacja Willi Żabińskich

- pionowa i pozioma izolacja przeciwwodna, termoizolacja fundamentów oraz podłogi w piwnicy,
- nowe wejście do piwnicy,
- zmiany odprowadzenia wody z tarasu willi oraz wymiana wykładziny podłogowej,
- ogrzewanie w okresie zimowym, mające służyć do usuwania zalegającego śniegu
- drenaż ( odprowadzenie wody z rur spustowych )
- odtworzenie salonu - możliwość organizacji koncertów fortepianowych (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia )
- odtworzenie biblioteki (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia)
- odtworzenie gabinetu (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia)
- renowacja piwnic (gruntowne prace remontowe oraz instalacje tematyczne nawiązujące do pomocy udzielonej Żydom z Getta przez rodzinę Żabińskich) oraz udostępnienie piwnic zwiedzającym
- odtworzenie pracowni rzeźbiarskiej Magdaleny Gross (gruntowne prace remontowe oraz aranżacja pomieszczenia)

2. Rewitalizacja ogrodu przy Willi Żabińskich w stylu naturalistycznym oddająca stan z okresu międzywojennego z zachowaniem cennych gatunków roślin i drzew oraz układu przestrzennego.

- odbudowa ubytków żywopłotów, wykonanie nasadzeń krzewów w skupinach, pielęgnacja drzewostanu – cięcia redukcyjno-sanitarne, założenie zieleni niskiej zadarniającej na części trawników, redukcja samosiewów, odtworzenie trawników po robotach drogowych, wykonanie nawierzchni tłuczniowych.
- budowa sceny
- stworzenie miejsca piknikowego
- instalacja kiosku informacyjnego w zamkniętej altanie ogrodowej
- zagospodarowanie i udostępnienie  włazu prowadzącego do piwnic
- budowa alejek dla osób niepełnosprawnych
- instalacja oświetlenia

projekt pn.: „Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 6.2 „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Projekt został zrealizowany przez wybitnych scenografów polskich: Izabelę Chełkowską, Cezarego Żeglińskiego i Krzysztofa Patalasa.

3. Reutalizacja „Chaty pod Strzechą” (wtórne użycie materiałów w budownictwie – „superużycie”)

 W realizacji tego projektu wykorzystano  istniejące materiały- takie, jak cegła rozbiórkowa czy zachowane drewniane elementy  konstrukcji.  „Superużycie” nadało obiektowi zdolność przechodzenia z jednego cyklu życia do następnego.
W najstarszym obiekcie ZOO ( 1928r.),  byłej stajni dla zebr i wielbłądów, od jesieni 2014r. odbywają się zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz spotkania Klubu Miłośników Warszawskiego ZOO. W Chacie ma swoją lokalizację sklep z pamiątkami, który cały dochód przekazuje na potrzeby Zoo. 

4. Generalny remont basenu i fontanny przed Chatą

5. Renowacja ogrodu wokół Chaty

6. Remont budynku dla likaonów 

 

II. ZAKUPY :

- Wyposażenie sali dydaktycznej w „Chacie pod Strzechą” według koncepcji scenografa Cezarego Żeglińskiego
- Wyposażenie sal muzealnych w Willi Żabińskich według koncepcji scenografów: Izabeli Chełkowskiej i Cezarego Żeglińskiego
- Rośliny do ogrodu przy Willi Żabińskich
- Łódź wiosłowa (potrzebna do przeprowadzania zajęć dydaktycznych dla dzieci – rejsy na wyspy lemurów)
- Szafa mroźnicza ( wyposażenie kuchni ZOO)
- Kora na wybieg szympansów
- Siano i słoma prasowana, dla sekcji zwierząt kopytnych
- pokarm i odżywki dla ryb akwariowych
- pokarm dla zwierząt mięsożernych

 

III. INNE WYDATKI NA RZECZ ZOO

- nagrody w konkursach dydaktycznych (książki, gry, gadżety)
- projekt pompy cieplnej
- obsługa oficjalnych gości ZOO – catering
- prowadzenie restauracji poza sezonem

 

IV. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYM

- Dzień Dziecka – impreza cykliczna
- „Bieg przez ZOO” – impreza cykliczna
- piknik „Dzień niedźwiedzia polarnego” ( w ramach kampanii „Od bieguna do bieguna”) -współpraca z działem dydaktycznym ZOO
- „Marcowanie – Dzień Kota” (współpraca z działem dydaktycznym)
- Piknik ekologiczny (recykling)
- Dzień Matki pn. „I Ty możesz wyjść na wybieg”
- Dzień australijski pn. „Torbacze do szkoły”
- „Dyniomania”  w ramach programu edukacyjnego pn. „Eko-kalorie nie tylko dla ludzi”

 

V. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH dla firm

- Piknik dla pracowników firmy KAN
- Piknik dla pracowników firmy Orange
- Piknik dla podopiecznych firmy ENERGETYKA PRO
- Piknik dla pracowników TOBACCO CONCEPT FACTORY

 

VI. PRZEPROWADZENIE AKCJI REKLAMOWYCH DLA FIRM

- WEZYR Holidays
- Barilla
- Prószyński Media
- VIMNN
- TOYOTA
- ALIANZ
- POLSAT JAM JAM
- Fabryka traktorów URSUS
- PRÓSZYŃSKI MEDIA
- STENA LINE

 

VII. PROMOCJA KSIĄŻEK

- Współpraca z klubem „Kobiety to czytają” – promocja nowej powieści Jodi Picoult pt. „JUŻ CZAS!”

 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- Organizacja DREAMNIGHT- impreza dla dzieci ze szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- zajęcia dla podopiecznych fundacji „Dziecięca fantazja”  (dzieci przewlekle chore)

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- poranek w ZOO
- nocne zwiedzanie ZOO
- zwiedzanie remontowanego obiektu akwarium

 

X. WYSTAWY

- Wystawa roślin owadożernych  „Rośliny, które zareagują na twój dotyk”

 

XI. KONFERENCJE

- międzynarodowa konferencja lekarzy weterynarii zatrudnionych w ogrodach zoologicznych w całej Europie „INTERNATIONAL CONFERENCE on DISEASES of ZOO and WILD ANIMALS 2014”.
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- sesja  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
- „Powstaje Genetyczna Arka dla zagrożonych gatunków” ( Polska Fundacja Odtworzenia TURA)
- konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- „Ratujmy polską faunę przed inwazją obcych” ( współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego)
- sympozja dla  członków Warszawskiego Związku Akwarystów (12 edycji)

 

XII. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- realizacja programu edukacyjnego pt. „Powrót do gniazda”
- realizacja programu edukacyjnego pn. „Eko kalorie nie tylko dla ludzi”
- merytoryczna korekta do opisu gier planszowych dla dzieci

 

XIII. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Fundacja PANDA została wyróżniona tytułem „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA 2014r.

- warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w europejskich ogrodach zoologicznych w ramach konferencji „INTERNATIONAL CONFERENCE on DISEASES of ZOO and WILD ANIMALS 2014”.
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO (sala pamięci im. Jana Żabińskiego)
- zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli ( w ramach akcji „honorowej adopcji”)

 

XIV. PROMOCJA ZOO

- obsługa systemu SMSPrzpominacz.pl
- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- reportaże telewizyjne i radiowe , artykuły w pismach przyrodniczych
- współpraca z warszawskim oddziałem PTTK
- The Warsaw Voice  (reklama ZOO)

 

XV. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”

• pozyskiwanie sponsorów poprzez:
- bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
- prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
- publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
- organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji

 

XVI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- sklep z pamiątkami „PANDA”
- restauracja „TEMBO”

 

XVII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom program „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Serce dziecka”
- Fundacja „Dr Clown”
- MONAR
- Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI”
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
- Fundacja ProKarton
- Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „PANDA” ZA ROK 2013

1. FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W WARSZAWSKIM ZOO

- rozbudowa pawilonu dla nosorożców-dobudowa nowego pomieszczenia o powierzchni  40 m2                                                 
  nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA
- budowa wybiegu serwali                                                       
  nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA
- budowa pawilonu całorocznego dla gibonów                       
  nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA
- remont pawilonu kotów argentyńskich                                                          
- Instalacja drogowskazów do willi Żabińskich                                            
- wymiana oświetlenia w sali konferencyjno-dydaktycznej w słoniarni                                           
- budowa paludarium dla poskoczków mułowych w Herpetarium   

2. ZAKUPY:

- Mini ciągnik do wywozu nieczystości (wyposażenie Słoniarni)
- zakup roślin oraz donic na wybieg irbisów i serwali   
- kora do pawilonów  goryli i nosorożców                                             
- myjka ciśnieniowa  (wyposażenie Żyrafiarni)                                                                                                                               
- artykuły techniczne do paludarium   
- zakup żywności dla niedźwiedzi polarnych                                                                           
- materiały  techn. do remontu Słoniarni   
- inne /pompa fontannowa, drobny sprzęt do Sali dydaktycznej.

3. INNE WYDATKI NA RZECZ ZOO

- druk biletów pamiątkowych  do ZOO
- nagrody w konkursach dydaktycznych (książki, gry)
- pokarm i odżywki dla ryb akwariowych
- druk Kroniki „85 lat Ogrodu Zoologicznego”

4. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYM

- Dzień Dziecka – impreza cykliczna
- „Bieg przez ZOO” – impreza cykliczna
- „Busłowe łapy – święto bocianów” – impreza cykliczna
- piknik „Ratujmy ginące gatunki Azji” (współpraca z działem dydaktycznym ZOO)
- piknik VIMN POLAND – światowa akcja stacji telewizyjnej dla dzieci NICOLODEON promująca zdrowy tryb życia (po raz pierwszy w Polsce!)
- „Dzień ojca”
- „Światowy dzień pandy”
- „Poznaj Biegun Południowy i jego mieszkańców”
- Piknik ekologiczny (recykling)

5. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH dla firm

- Piknik dla pracowników firmy KAN
- Rozgrywki szachowe dla dzieci na terenie Zoo
- Piknik dla pracowników firmy Google

6. PRZEPROWADZENIE AKCJI REKLAMOWYCH DLA FIRM

- DREMEL
- OREO
- GASTRO MAGIC – wypożyczalnia
- NESTLE
- EDELMAN ( dwa eventy)
- VITA MEDICA
- PRAMERICA ŻYCIE   - TU i R S.A.
- FOODPANDA
- MARTESCARD
- MICROSOFT


7. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- Organizacja DREAMNIGHT- impreza dla dzieci ze szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- Udział w ECCO WALKATHON  
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci z MONARU
- Warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych Fundacji Dzieciom
- Piknik dla podopiecznych Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

                       
8. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- poranek w ZOO
- nocne zwiedzanie ZOO
- zwiedzanie nowego obiektu nosorożców pancernych


9. WYSTAWY

- „85 lat Warszawskiego ZOO” - słoniarnia
- „85 lat Warszawskiego ZOO” - Centrum Handlowym Wileńska
- Wystawa prac fotograficznych Waldemara Remiszewskiego
- Wystawa roślin owadożernych  „Rośliny, które zareagują na twój dotyk”


10. KONFERENCJE

- konferencja  „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- sesja Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy
- sesja  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
- „Powstaje Genetyczna Arka dla zagrożonych gatunków” ( Polska Fundacja Odtworzenia TURA)
- konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- konferencja dydaktyków polskich ogrodów zoologicznych

11. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- realizacja programu edukacyjnego pt. „Powrót do gniazda”
- opracowanie merytoryczne programu edukacyjnego pn. „Eko kalorie nie tylko dla ludzi”

12. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

- zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt dla uczniów z Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1.  w Warszawie i uczniów z Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1. w Warszawie.

(zajęcia odpowiadają programowi nauczania technika weterynarii (322(14)T,SP/MEN/2007.02.08) oraz są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002r. w sprawie dydaktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami)               

- zajęcia dla młodzieży z LO im. M. Konopnickiej
- zajęcia dla dzieci z Prywatnego Przedszkola  im. Jasia i Małgosi
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- zajęcia dla podopiecznych fundacji „Dziecięca fantazja”  (dzieci przewlekle chore)
- zajęcia dla dzieci z MONARU
- zajęcia dla podopiecznych Fundacji Dzieciom ( dzieci upośledzone  psychicznie)
- warsztaty dla funkcjonariuszy straży miejskich z zakresu:
  • biologii węży i beznogich jaszczurek
  • rozróżniania gatunków węży (jadowity i niejadowity)
  • technik odławiania zwierząt z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz minimalizacji ich stresu
  • zabezpieczenia i wyposażenia strażnika
  • transportu zwierząt
  • postępowania ze zranionymi zwierzętami
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO (sala pamięci im. Jana Żabińskiego)

13. PROMOCJA ZOO
- obsługa systemu SMSPrzpominacz.pl
- promocja w Centrum Handlowym Ursynów
- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- reportaże telewizyjne i radiowe , artykuły w pismach przyrodniczych
- współpraca z warszawskim oddziałem PTTK

14. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”

- pozyskiwanie sponsorów poprzez:
  • bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
  • prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
  • publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
  • organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji.

15. Zbiórki publiczne

- Centrum Handlowe Ursynów
- Miejski Ogród Zoologiczny
- Bacardi Martini -  akcja pt. „Nietoperz-Bacardi”                                                


16. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- sklep z pamiątkami „PANDA”
- restauracja „TEMBO”

17. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom program „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Atelier
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Dr Clown”
- MONAR
- Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI”
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
- Fundacja ProKarton
- Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „PANDA” ZA ROK 2012

1. FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W WARSZAWSKIM ZOO

- budowa całorocznego pawilonu dla gibonów
- modernizacja wyspy dla gibonów
- remont i wyposażenie sali konferencyjnej w słoniarni
- wyposażenie sali pamięci dyr. Żabińskiego
- utwardzenie wybiegu żyraf
- paludarium dla agamy brodatej i poskoczków mułowych
- projekt pastwiska dla hipopotamów
- opracowanie koncepcji graficznej pawilonu akwarium
- montaż kamer do pawilonu dla nosorożców
- malowidło ścienne w słoniarni  

2. ZAKUPY :

- kora do pawilonu dla goryli i szympansów
- rośliny na wybieg małp
- wózki drewniane dla dzieci
- żywność dla zwierząt

3. INNE WYDATKI NA RZECZ ZOO

- transmisja on-line z pawilonu dla szympansów i goryli
- transmisja on-line z pawilonu dla żyraf
- druk biletów pamiątkowych  do ZOO
- nagrody w konkursach

 

4. IMPREZY MASOWE O CHARAKTERZE REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYM

- Dzień Dziecka – impreza cykliczna
- „Bieg przez ZOO” – impreza cykliczna
- piknik GRANNA
- „Busłowe łapy – święto bocianów” – impreza cykliczna
- piknik  „DISNEY dla dzieci”
- piknik „TOYS dla dzieci”
- piknik „Ratujmy ginące gatunki Azji”


5. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

- zajęcia  dla dzieci (do lat 9) pracowników WSiP
- zajęcia dla pracowników PPL Lot i ich rodzin ( „Urodziny Fryderyki”)
- zajęcia  dla dzieci (powyżej 9 lat) pracowników WSiP
- piknik ORIFLAME
- piknik WSiP
- piknik KAN
- piknik RAINBOW
- piknik SYGNETA CROP PROTECTION
- piknik VIMN POLAND
- piknik DB Schenker


6. AKCJE REKLAMOWE

- TOYOTA
- UNITED INTERNATIONAL PICTURES
- ATX Group
- MRUFKA
- Core SERVICE Polska S.A


7. HAPPENING

- „ekologiczna  ławka w ZOO”


8. AKCJE CHARYTATYWNE

- DREAMNIGHT- impreza dla dzieci szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- Mikołaj w ZOO – impreza dla dzieci z hospicjum
- „Spełniamy marzenia” - zajęcia z dziećmi z hospicjum
- ECCO WALKATHON  
- zajęcia dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Żabia Wola.  
                       
9. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- poranek w ZOO
- nocne zwiedzanie ZOO

10. Działalność na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i ekosystemów

- Realizacja programu ochrony żółwia błotnego
- Restytucja foki szarej

11. WYSTAWY

- „Błękitna planeta” – wystawa akwarystyczna

12. KONFERENCJE

- konferencja  „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy
- posiedzenie  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

13. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego organizowanego przez firmę E.Wedel. – zajęcia dla laureatów
- promocja książki A. Kruszewicza pt. „Moi skrzydlaci pacjenci”
- współorganizacja wykładów prowadzonych przez International Wildlife Rehabilitation Council w ramach szkolenia pn. „Wybrane aspekty rehabilitacji zwierząt dziko żyjących”
- konkurs fotograficzny pt. „Na tropie pawia”
- wdrożenie i realizacja programu edukacyjnego pn. „Powrót do gniazda”


14. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

- zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt dla uczniów z Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1.  w Warszawie i uczniów z Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1. w Warszawie.

(zajęcia odpowiadają programowi nauczania technika weterynarii (322(14)T,SP/MEN/2007.02.08) oraz są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002r. w sprawie dydaktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami)

- zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wola Mysłowska
- zajęcia dla młodzieży z LO im. M.Konopnickiej
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- zajęcia dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Żabia Wola.
- zajęcia dla podopiecznych fundacji „Dziecięca fantazja”  (dzieci przewlekle chore)
- warsztaty dla funkcjonariuszy straży miejskich z zakresu:
• biologii węży i beznogich jaszczurek
• rozróżniania gatunków węży (jadowity i niejadowity)
• technik odławiania zwierząt z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz minimalizacji ich stresu
• zabezpieczenia i wyposażenia strażnika
• transportu zwierząt
• postępowania ze zranionymi zwierzętami
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO
(sala pamięci im. Jana Żabińskiego)

15. PROMOCJA ZOO

- wdrożenie i obsługa  SMSPrzpominacz.pl
- newsletter
- promocja w środkach komunikacji miejskiej
- promocja w Centrum Handlowym Ursynów
- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- reportaże telewizyjne i radiowe , artykuły w pismach przyrodniczych

16. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”

- pozyskiwanie sponsorów poprzez:
• bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
• prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
• publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
• organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji.

17. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- sklep z pamiątkami „PANDA”
- restauracja „TEMBO”

18. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Atelier
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Dr Clown”
- MONAR
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

                         

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „PANDA” ZA ROK 2011

1. FINANSOWANIE ZAKUPÓW I USŁUG NA RZECZ OGRODU

- prace remontowe w Żyrafiarni – wymiana instalacji wod.- kan. , wymiana podłogi, malowanie ścian, wykonanie malowidła dydaktycznego, aranżacja wolier wewnętrznych, wykonanie barier z drzewa egzotycznego, wykonanie tablic dydaktycznych w nowej technologii,
- zakup stołu ze stali kwasoodpornej do kuchni zwierzęcej w Żyrafiarni,                        
- budowa wolier dla  pigmejek i uistiti,                                 
- finansowanie stałej transmisji video na stronie internetowej Ogrodu – obserwacje on-line  żyraf i małp,                                                  
- wymiana dachu „Chaty pod Strzechą”,                                   
- dokumentacja projektowa Akwarium  (w ramach projektu dalszej  modernizacji),                                                  
- przystosowanie Willi do wystawy (prace remontowe – cieplne i elektryczne ),                                                  
- przygotowanie terenu pod kompostownik - w tym roboty ziemne ładowarką i wywóz nieczystości,
- druk przewodników po ZOO,
- czyszczenie elewacji pawilonu nosorożców,  
- sfinansowanie akcji wypuszczenia fok na wolność (zakup nadajników,transport, znakowanie, wyżywienie, transmisja),                                                             
- wylewka podłogowa w budynku nosorożca                            
- remont siedzisk w Rekinarium,                                                  
- sfinansowanie nagród w konkursach przyrodniczych organizowanych przez Miejski Ogród Zoologiczny i Fundację PANDA,                             
- wynagrodzenia bezosobowe (koncert, film, Teatr Lalka, projekty i realizacja tablic dydaktycznych),        
- wypożyczenie projektora na nocne spotkanie klubowe,             
- koszty  szkolenia z zakresu programu ZIMS,                                                         
- koszty związane z przekształceniem Słoniarni (zakup kasy fiskalnej, komputera).


2. ZAKUPY :

- kora do pawilonu szympansów i goryli                                     
- lek do narkozy zwierząt                                                              
- rośliny i donice dla Słoniarni                                                    
- makrele dla fok i warzywa dla małp                              
- pompa do filtracji do Hipopotamiarni                                    
- kosiarka i kosa spalinowa                                                        
- szlifierka i piła widłowa                                                          
- akumulatory do melexu                                                           
- bambus, wąż tłoczony i liny konopne do wystroju pawilonów ekspozycyjnych
- zabawki dla KEI
- inne (blender, wodery, pompa do małego stawu)                                                                                                                                                              
      
3. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

- „Bieg wokół ZOO”
- „Busłowe łapy”
- „Japoński Dzień Dziecka”
- „Dzień Dziecka” (impreza dwudniowa)
- piknik „AMPLIKO”
- piknik „Starbuks Poland”
- piknik „BUMAR”
- pikniki edukacyjne „MTV Nicolodion” (weekendy wakacyjne)
- pikniki edukacyjne „ATELIER” (weekendy wakacyjne)
- nocne zwiedzanie ZOO „SOWY”
- piknik „TOYOTA”
- piknik „RADWAR”
- piknik „Pożegnanie bocianów”
- piknik „Zdrowa woda”
- piknik „DB Schenker”
- piknik „Porty Lotnicze”
- „Mikołaj w ZOO” (trzy imprezy dla dzieci)

4. AKCJE CHARYTATYWNE

- DREAMNIGHT- impreza dla dzieci szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- Mikołaj w ZOO – impreza dla dzieci z Domów Dziecka
- ECCO WALKATHON                           
- T-Mobile - aukcja na rzecz zwierząt


5. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- nocne zwiedzanie ZOO
- spotkanie bożonarodzeniowe
 
6. WYSTAWY

- Współorganizacja wystawy pt. „Czy tur powróci do polskich lasów   – dokumentacja i analizy prac związanych z otworzeniem tura poprzez poznanie struktury jego DNA”
- Wystawa pt. „Człowiek – ewolucja niezwykła. Zaczęło się od Darwina…”  w  Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
  • wypożyczenie eksponatów  (rekonstrukcje australopiteków )
  • patronat merytoryczny

7. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- organizacja „Wielkiego konkursu wiedzy o drapieżnikach kotowatych” (współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Promocji Oświatowych)

8. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

- szkolenie z zakresu obsługi systemu ZIMS dla Pracowników kadry kierowniczej Polskich Ogrodów Zoologicznych (Holandia)
- zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt dla uczniów z Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1.  w Warszawie i uczniów z Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1. w Warszawie.

(zajęcia odpowiadają programowi nauczania technika weterynarii (322(14)T,SP/MEN/2007.02.08) oraz są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002r. w sprawie dydaktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami)

- warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej z zakresu:
  • biologii węży i beznogich jaszczurek
  • rozróżniania gatunków węży (jadowity i niejadowity)
  • technik odławiania zwierząt z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz minimalizacji ich stresu
  • zabezpieczenia i wyposażenia strażnika
  •transportu zwierząt
  • postępowania ze zranionymi zwierzętami

- zajęcia terapeutyczne dla dzieci specjalnej troski
  • animoterapia (metoda leczenia przy pomocy kontaktu pacjenta ze zwierzętami)
  • bajkoterapia
  • spektakle teatralne dla dzieci

- obsługa graficznych programów komputerowych

9. PROWADZENIE AKCJI „Honorowej Adopcji Zwierząt”

- pozyskiwanie sponsorów poprzez:
  • bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
  • prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
  • publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
  • organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji.

10. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Atelier
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Dr Clown”
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

11. STAŁA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI