• FUNDATORZY:

Jan Maciej Rembiszewski   
Henryk Szymański
Ewa Zbonikowska    
Wojciech Kulicki
Izabela Chełkowska             
Jerzy Rutka
Leonard Łysiak

  • ZARZĄD FUNDACJI

Prezes - Ewa Zbonikowska
Wiceprezes - Maria Krakowiak
Wiceprezes - Maciej Pietrak
Członek Zarządu : Jan Maciej Rembiszewski

  • RADA FUNDACJI

Włodzimierz Konrad - przewodniczący
Andrzej Zieliński - członek Rady
Michał Skibniewski - członek Rady
Krzysztof Anusz - sekretarz
 
Wszyscy Fundatorzy oraz członkowie Rady i Zarządu pracują społecznie. Nigdy nie pobierali zapłaty za swoją pracę.
Po 24 latach wspólnej pracy, nasza wspaniała pani prezes Xymena Zaniewska, z uwagi na zły stan zdrowia złożyła rezygnację z piastowanego stanowiska. Została jednak Honorowym Prezesem Fundacji i zawsze wspierać nas będzie dobrym słowem i myślą.