Alpakoterapię i onoterapię stosuje się w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, jako metodę wspomagającą procesy terapeutyczne.

Kontakt z alpakami i osłami pozytywnie wpływa na dzieci. Wspomaga ich rozwój psycho-ruchowy, wzmacnia poczucie własnej wartości i samoocenę oraz motywuje do samodoskonalenia. Dodatkowo, dziecko opiekując się wybranym zwierzęciem poznaje, czym jest empatia, oraz uczy się odpowiedzialności. Dlatego można powiedzieć, że zooterapia usprawnia procesy wychowania i mądrej socjalizacji.

Alpakoterapia wykorzystuje łagodność, spokój i inteligencję sympatycznych alpak, które szybko wprowadzją dzieci w dobry nastrój. Alpaki są bardzo pojętne i chętnie się uczą. Ich przyjemna w dotyku, hipoalergiczna okrywa włosowa stanowi dodatkowy atut w terapii dzieci z alergiami i trudnościami sensomotorycznymi.

Onoterapia to model terapii z udziałem osła. To miłe zwierzę jest bardzo aktywne w relacji z człowiekiem i lubi z nim kontakt. Cierpliwość i spokój osła wzbudza sympatię oraz chęć opiekowania się nim. Osioł jest ponadto wrażliwy, wierny, towarzyski i ciekawski, a przy tym posłuszny podczas wykonywania pracy. Jeśli uprze się, że nie chce brać udziału w jakimś zadaniu,, to tylko dlatego, że wyczuwa sercem, iż zagraża jemu i pacjentowi jakieś niebezpieczeństwo :) Słuchajmy więc, my, osła i uczmy się od niego korzystać z intuicji... Miękka ośla sierść pozwala na stymulację zmysłu czucia, gdy jest głaskany lub czesany. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż zwierzęta te są mniejsze od konia, co sprawia, że w początkowym kontakcie nie wzbudzają lęku.

Komu i jak pomagają alpaki i osły?

Alpakoterapia i onoterapia polecana jest w szczególności osobom w różnym wieku, z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, autyzmem, ADHD i zespołem Downa.

Kontakt z alpakami i osłami przyczynia się do ujawnienia pozytywnych zachowań: motywuje, zwiększa spontaniczność, relaksuje, pozwala wyciszyć emocje, wzbogaca słownictwo i świat przeżyć, wzmacnia samoocenę, ułatwia komunikację, usprawnia funkcje poznawcze (koncentrację, pamięć), aktywizuje układ ruchowy.

Alpakoterapia i onoterapia to zajęcia terapeutyczne wspomagające terapię właściwą, lecz w unikalny i niezwykły sposób, niemożliwy do osiągnięcia żadnymi innymi metodami - dlatego jest to tak cenna terapia.

Jak prowadzone są zajęcia?

Pierwszy etap cyklu zajęć stanowi poznanie i nawiązanie kontaktu ze zwierzęciem pod opieką terapeuty. Dziecko ogląda alpakę lub osła, zaznajamia się z ich wyglądem i oswaja, by pozbyć się ewentualnego lęku.

Drugi etap to kontakt cielesny ze zwierzęciem. Po oswojeniu się z nim, dziecko może już bez obaw dosiąść np. osła i brać czynny udział w przejażdżkach czy zabawach. Przejażdżki na oślim grzbiecie nie stanowią bowiem jedynej formy onoterapii. Kontakt z osłem lub alpaką odbywa się również przez czyszczenie i głaskanie tych zwierząt.

W zależności od przypadku może stanowić jej główną formę.

Etapy zajęć są na bieżąco dostosowywane do potrzeb ćwiczących.

Warsztaty „OKOŁOTEATRALNE”
Przewodnim tematem warsztatów są ZWIERZĘTA.
Warsztaty mają na celu praktyczne, połączone z zabawą, poszerzenie wiedzy o naszej planecie i zamieszkujących ją zwierzętach.

Głównym celem warsztatów jest "oswajanie", które jest działaniem wielopłaszczyznowym: od poznawania możliwości własnego ciała, poprzez rozwijanie wyobraźni, aż po kontakt z naturą.

Uczestnicy warsztatów mają okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat zwierząt. Opowiadają o tych, które budzą ich sympatię, a które strach lub nawet niechęć. Tworząc samodzielnie plastyczne, tętniące życiem kontynenty uczestnicy widzą, jak różnorodny i bogaty jest nasz świat flory i fauny.

Na zakończenie warsztatów proponujemy przedstawienie lub wspólne działania teatralne oparte na opowieściach lub wierszach, których bohaterami są zwierzęta.


<<POWRÓT