Visit Ras Al Khaimah wybrała antylopy nieprzypadkowo. Zwierzęta te żyją na terenach pustynnych emiratu i są wizytówką regionu. - Poprzez adopcję oryksów chcemy podkreślić, że emirat Ras Al Khaimah to miejsce unikalne przyrodniczo, bardzo mocno nastawione na promocję walorów naturalnych tego regionu - powiedział Raki Phillips, CEO Biura Promocji i Rozwoju Turystyki Ras Al Khaimah, dodając, że wsparcie ochrony antylop wpisuje się w strategię emiratu opartej na promocji natury, walorów przyrodniczych i ochronie przyrody poprzez przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

Wzmiankowana strategia zawiera działania mające na celu zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju emiratowi. Główne zasady zrównoważonego rozwoju turystyki w Ras Al Khaimah obejmują m.in. dostarczanie autentycznych doświadczeń turystycznych poprzez ochronę i konserwację środowiska oraz ustalanie celów środowiskowych w oparciu o minimalizację śladu węglowego przemysłu.