Niedźwiedzie polarne odziedziczyły po przodkach żyjących w epoce lodowcowej umiłowanie do terenów skutych lodem. Oczywistym jest fakt, że wiosna nie jest dla nich upragnioną porą roku.

Aby poprawić samopoczucie i komfort psychiczny naszych niedźwiedzi, fundacja PANDA zakupiła profesjonalną kostkarkę do lodu. Teraz nawet latem nasze niedźwiedzie-polarnicy będą mogły poczuć smak Arktyki.