Dr Thomas Kauffels – prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów podziękował nam (tzn. wszystkim zaangażowanym i wspierającym finansowo i rzeczowo) za nieustające wysiłki na rzecz niesienia pomocy ukraińskim ogrodom zoologicznym.

Szczególnie wyrazy uznania Prezydent EAZA przekazał dr Agnieszce Czujkowskiej – naszej lekarz weterynarii oraz Jakubowi Krzemińskiemu z Fundacja PANDA  za ich ogromny wysiłek.

Dr Thomas Kauffels zapewnił, że EAZA jest gotowa wesprzeć wszelkie nasze działania, by nieść dalszą pomoc ogrodom zoologicznym na Ukrainie.

 

Współczucie i empatia dla najmniejszych zwierząt to jedna z najszlachetniejszych cnót człowieka.
(Karol Darwin)