<<Powrót

1. FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W WARSZAWSKIM ZOO

- budowa całorocznego pawilonu dla gibonów
- modernizacja wyspy dla gibonów
- remont i wyposażenie sali konferencyjnej w słoniarni
- wyposażenie sali pamięci dyr. Żabińskiego
- utwardzenie wybiegu żyraf
- paludarium dla agamy brodatej i poskoczków mułowych
- projekt pastwiska dla hipopotamów
- opracowanie koncepcji graficznej pawilonu akwarium
- montaż kamer do pawilonu dla nosorożców
- malowidło ścienne w słoniarni  

2. ZAKUPY :

- kora do pawilonu dla goryli i szympansów
- rośliny na wybieg małp
- wózki drewniane dla dzieci
- żywność dla zwierząt

3. INNE WYDATKI NA RZECZ ZOO

- transmisja on-line z pawilonu dla szympansów i goryli
- transmisja on-line z pawilonu dla żyraf
- druk biletów pamiątkowych  do ZOO
- nagrody w konkursach

 

4. IMPREZY MASOWE O CHARAKTERZE REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYM

- Dzień Dziecka – impreza cykliczna
- „Bieg przez ZOO” – impreza cykliczna
- piknik GRANNA
- „Busłowe łapy – święto bocianów” – impreza cykliczna
- piknik  „DISNEY dla dzieci”
- piknik „TOYS dla dzieci”
- piknik „Ratujmy ginące gatunki Azji”


5. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

- zajęcia  dla dzieci (do lat 9) pracowników WSiP
- zajęcia dla pracowników PPL Lot i ich rodzin ( „Urodziny Fryderyki”)
- zajęcia  dla dzieci (powyżej 9 lat) pracowników WSiP
- piknik ORIFLAME
- piknik WSiP
- piknik KAN
- piknik RAINBOW
- piknik SYGNETA CROP PROTECTION
- piknik VIMN POLAND
- piknik DB Schenker


6. AKCJE REKLAMOWE

- TOYOTA
- UNITED INTERNATIONAL PICTURES
- ATX Group
- MRUFKA
- Core SERVICE Polska S.A


7. HAPPENING

- „ekologiczna  ławka w ZOO”


8. AKCJE CHARYTATYWNE

- DREAMNIGHT- impreza dla dzieci szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- Mikołaj w ZOO – impreza dla dzieci z hospicjum
- „Spełniamy marzenia” - zajęcia z dziećmi z hospicjum
- ECCO WALKATHON  
- zajęcia dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Żabia Wola.  
                       
9. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- poranek w ZOO
- nocne zwiedzanie ZOO

10. Działalność na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i ekosystemów

- Realizacja programu ochrony żółwia błotnego
- Restytucja foki szarej

11. WYSTAWY

- „Błękitna planeta” – wystawa akwarystyczna

12. KONFERENCJE

- konferencja  „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy
- posiedzenie  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

13. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego organizowanego przez firmę E.Wedel. – zajęcia dla laureatów
- promocja książki A. Kruszewicza pt. „Moi skrzydlaci pacjenci”
- współorganizacja wykładów prowadzonych przez International Wildlife Rehabilitation Council w ramach szkolenia pn. „Wybrane aspekty rehabilitacji zwierząt dziko żyjących”
- konkurs fotograficzny pt. „Na tropie pawia”
- wdrożenie i realizacja programu edukacyjnego pn. „Powrót do gniazda”


14. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

- zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt dla uczniów z Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1.  w Warszawie i uczniów z Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1. w Warszawie.

(zajęcia odpowiadają programowi nauczania technika weterynarii (322(14)T,SP/MEN/2007.02.08) oraz są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002r. w sprawie dydaktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami)

- zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wola Mysłowska
- zajęcia dla młodzieży z LO im. M.Konopnickiej
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- zajęcia dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Żabia Wola.
- zajęcia dla podopiecznych fundacji „Dziecięca fantazja”  (dzieci przewlekle chore)
- warsztaty dla funkcjonariuszy straży miejskich z zakresu:
• biologii węży i beznogich jaszczurek
• rozróżniania gatunków węży (jadowity i niejadowity)
• technik odławiania zwierząt z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz minimalizacji ich stresu
• zabezpieczenia i wyposażenia strażnika
• transportu zwierząt
• postępowania ze zranionymi zwierzętami
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO
(sala pamięci im. Jana Żabińskiego)

15. PROMOCJA ZOO

- wdrożenie i obsługa  SMSPrzpominacz.pl
- newsletter
- promocja w środkach komunikacji miejskiej
- promocja w Centrum Handlowym Ursynów
- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- reportaże telewizyjne i radiowe , artykuły w pismach przyrodniczych

16. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”

- pozyskiwanie sponsorów poprzez:
• bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
• prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
• publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
• organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji.

17. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- sklep z pamiątkami „PANDA”
- restauracja „TEMBO”

18. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Atelier
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Dr Clown”
- MONAR
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

<<Powrót