<<Powrót

1. FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W WARSZAWSKIM ZOO

- rozbudowa pawilonu dla nosorożców-dobudowa nowego pomieszczenia o powierzchni  40 m2                                                 
  nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA
- budowa wybiegu serwali                                                       
  nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA
- budowa pawilonu całorocznego dla gibonów                       
  nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA
- remont pawilonu kotów argentyńskich                                                          
- Instalacja drogowskazów do willi Żabińskich                                            
- wymiana oświetlenia w sali konferencyjno-dydaktycznej w słoniarni                                           
- budowa paludarium dla poskoczków mułowych w Herpetarium   

2. ZAKUPY:

- Mini ciągnik do wywozu nieczystości (wyposażenie Słoniarni)
- zakup roślin oraz donic na wybieg irbisów i serwali   
- kora do pawilonów  goryli i nosorożców                                             
- myjka ciśnieniowa  (wyposażenie Żyrafiarni)                                                                                                                               
- artykuły techniczne do paludarium   
- zakup żywności dla niedźwiedzi polarnych                                                                           
- materiały  techn. do remontu Słoniarni   
- inne /pompa fontannowa, drobny sprzęt do Sali dydaktycznej.

3. INNE WYDATKI NA RZECZ ZOO

- druk biletów pamiątkowych  do ZOO
- nagrody w konkursach dydaktycznych (książki, gry)
- pokarm i odżywki dla ryb akwariowych
- druk Kroniki „85 lat Ogrodu Zoologicznego”

4. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYM

- Dzień Dziecka – impreza cykliczna
- „Bieg przez ZOO” – impreza cykliczna
- „Busłowe łapy – święto bocianów” – impreza cykliczna
- piknik „Ratujmy ginące gatunki Azji” (współpraca z działem dydaktycznym ZOO)
- piknik VIMN POLAND – światowa akcja stacji telewizyjnej dla dzieci NICOLODEON promująca zdrowy tryb życia (po raz pierwszy w Polsce!)
- „Dzień ojca”
- „Światowy dzień pandy”
- „Poznaj Biegun Południowy i jego mieszkańców”
- Piknik ekologiczny (recykling)

5. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH dla firm

- Piknik dla pracowników firmy KAN
- Rozgrywki szachowe dla dzieci na terenie Zoo
- Piknik dla pracowników firmy Google

6. PRZEPROWADZENIE AKCJI REKLAMOWYCH DLA FIRM

- DREMEL
- OREO
- GASTRO MAGIC – wypożyczalnia
- NESTLE
- EDELMAN ( dwa eventy)
- VITA MEDICA
- PRAMERICA ŻYCIE   - TU i R S.A.
- FOODPANDA
- MARTESCARD
- MICROSOFT


7. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- Organizacja DREAMNIGHT- impreza dla dzieci ze szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- Udział w ECCO WALKATHON  
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci z MONARU
- Warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych Fundacji Dzieciom
- Piknik dla podopiecznych Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

                       
8. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- poranek w ZOO
- nocne zwiedzanie ZOO
- zwiedzanie nowego obiektu nosorożców pancernych


9. WYSTAWY

- „85 lat Warszawskiego ZOO” - słoniarnia
- „85 lat Warszawskiego ZOO” - Centrum Handlowym Wileńska
- Wystawa prac fotograficznych Waldemara Remiszewskiego
- Wystawa roślin owadożernych  „Rośliny, które zareagują na twój dotyk”


10. KONFERENCJE

- konferencja  „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- sesja Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy
- sesja  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
- „Powstaje Genetyczna Arka dla zagrożonych gatunków” ( Polska Fundacja Odtworzenia TURA)
- konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- konferencja dydaktyków polskich ogrodów zoologicznych

11. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- realizacja programu edukacyjnego pt. „Powrót do gniazda”
- opracowanie merytoryczne programu edukacyjnego pn. „Eko kalorie nie tylko dla ludzi”

12. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

- zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt dla uczniów z Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1.  w Warszawie i uczniów z Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1. w Warszawie.

(zajęcia odpowiadają programowi nauczania technika weterynarii (322(14)T,SP/MEN/2007.02.08) oraz są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002r. w sprawie dydaktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami)               

- zajęcia dla młodzieży z LO im. M. Konopnickiej
- zajęcia dla dzieci z Prywatnego Przedszkola  im. Jasia i Małgosi
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- zajęcia dla podopiecznych fundacji „Dziecięca fantazja”  (dzieci przewlekle chore)
- zajęcia dla dzieci z MONARU
- zajęcia dla podopiecznych Fundacji Dzieciom ( dzieci upośledzone  psychicznie)
- warsztaty dla funkcjonariuszy straży miejskich z zakresu:
  • biologii węży i beznogich jaszczurek
  • rozróżniania gatunków węży (jadowity i niejadowity)
  • technik odławiania zwierząt z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz minimalizacji ich stresu
  • zabezpieczenia i wyposażenia strażnika
  • transportu zwierząt
  • postępowania ze zranionymi zwierzętami
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO (sala pamięci im. Jana Żabińskiego)

13. PROMOCJA ZOO
- obsługa systemu SMSPrzpominacz.pl
- promocja w Centrum Handlowym Ursynów
- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- reportaże telewizyjne i radiowe , artykuły w pismach przyrodniczych
- współpraca z warszawskim oddziałem PTTK

14. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”

- pozyskiwanie sponsorów poprzez:
  • bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
  • prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
  • publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
  • organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji.

15. Zbiórki publiczne

- Centrum Handlowe Ursynów
- Miejski Ogród Zoologiczny
- Bacardi Martini -  akcja pt. „Nietoperz-Bacardi”                                                


16. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- sklep z pamiątkami „PANDA”
- restauracja „TEMBO”

17. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom program „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Atelier
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Dr Clown”
- MONAR
- Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI”
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
- Fundacja ProKarton
- Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski

<<Powrót