<<Powrót

I. FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W WARSZAWSKIM ZOO

1. Rewitalizacja Willi Żabińskich

- pionowa i pozioma izolacja przeciwwodna, termoizolacja fundamentów oraz podłogi w piwnicy,
- nowe wejście do piwnicy,
- zmiany odprowadzenia wody z tarasu willi oraz wymiana wykładziny podłogowej,
- ogrzewanie w okresie zimowym, mające służyć do usuwania zalegającego śniegu
- drenaż ( odprowadzenie wody z rur spustowych )
- odtworzenie salonu - możliwość organizacji koncertów fortepianowych (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia )
- odtworzenie biblioteki (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia)
- odtworzenie gabinetu (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia)
- renowacja piwnic (gruntowne prace remontowe oraz instalacje tematyczne nawiązujące do pomocy udzielonej Żydom z Getta przez rodzinę Żabińskich) oraz udostępnienie piwnic zwiedzającym
- odtworzenie pracowni rzeźbiarskiej Magdaleny Gross (gruntowne prace remontowe oraz aranżacja pomieszczenia)

2. Rewitalizacja ogrodu przy Willi Żabińskich w stylu naturalistycznym oddająca stan z okresu międzywojennego z zachowaniem cennych gatunków roślin i drzew oraz układu przestrzennego.

- odbudowa ubytków żywopłotów, wykonanie nasadzeń krzewów w skupinach, pielęgnacja drzewostanu – cięcia redukcyjno-sanitarne, założenie zieleni niskiej zadarniającej na części trawników, redukcja samosiewów, odtworzenie trawników po robotach drogowych, wykonanie nawierzchni tłuczniowych.
- budowa sceny
- stworzenie miejsca piknikowego
- instalacja kiosku informacyjnego w zamkniętej altanie ogrodowej
- zagospodarowanie i udostępnienie  włazu prowadzącego do piwnic
- budowa alejek dla osób niepełnosprawnych
- instalacja oświetlenia

projekt pn.: „Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 6.2 „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Projekt został zrealizowany przez wybitnych scenografów polskich: Izabelę Chełkowską, Cezarego Żeglińskiego i Krzysztofa Patalasa.

3. Reutalizacja „Chaty pod Strzechą” (wtórne użycie materiałów w budownictwie – „superużycie”)

 W realizacji tego projektu wykorzystano  istniejące materiały- takie, jak cegła rozbiórkowa czy zachowane drewniane elementy  konstrukcji.  „Superużycie” nadało obiektowi zdolność przechodzenia z jednego cyklu życia do następnego.
W najstarszym obiekcie ZOO ( 1928r.),  byłej stajni dla zebr i wielbłądów, od jesieni 2014r. odbywają się zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz spotkania Klubu Miłośników Warszawskiego ZOO. W Chacie ma swoją lokalizację sklep z pamiątkami, który cały dochód przekazuje na potrzeby Zoo. 

4. Generalny remont basenu i fontanny przed Chatą

5. Renowacja ogrodu wokół Chaty

6. Remont budynku dla likaonów 

 

II. ZAKUPY :

- Wyposażenie sali dydaktycznej w „Chacie pod Strzechą” według koncepcji scenografa Cezarego Żeglińskiego
- Wyposażenie sal muzealnych w Willi Żabińskich według koncepcji scenografów: Izabeli Chełkowskiej i Cezarego Żeglińskiego
- Rośliny do ogrodu przy Willi Żabińskich
- Łódź wiosłowa (potrzebna do przeprowadzania zajęć dydaktycznych dla dzieci – rejsy na wyspy lemurów)
- Szafa mroźnicza ( wyposażenie kuchni ZOO)
- Kora na wybieg szympansów
- Siano i słoma prasowana, dla sekcji zwierząt kopytnych
- pokarm i odżywki dla ryb akwariowych
- pokarm dla zwierząt mięsożernych

 

III. INNE WYDATKI NA RZECZ ZOO

- nagrody w konkursach dydaktycznych (książki, gry, gadżety)
- projekt pompy cieplnej
- obsługa oficjalnych gości ZOO – catering
- prowadzenie restauracji poza sezonem

 

IV. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYM

- Dzień Dziecka – impreza cykliczna
- „Bieg przez ZOO” – impreza cykliczna
- piknik „Dzień niedźwiedzia polarnego” ( w ramach kampanii „Od bieguna do bieguna”) -współpraca z działem dydaktycznym ZOO
- „Marcowanie – Dzień Kota” (współpraca z działem dydaktycznym)
- Piknik ekologiczny (recykling)
- Dzień Matki pn. „I Ty możesz wyjść na wybieg”
- Dzień australijski pn. „Torbacze do szkoły”
- „Dyniomania”  w ramach programu edukacyjnego pn. „Eko-kalorie nie tylko dla ludzi”

 

V. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO-DYDAKTYCZNYCH dla firm

- Piknik dla pracowników firmy KAN
- Piknik dla pracowników firmy Orange
- Piknik dla podopiecznych firmy ENERGETYKA PRO
- Piknik dla pracowników TOBACCO CONCEPT FACTORY

 

VI. PRZEPROWADZENIE AKCJI REKLAMOWYCH DLA FIRM

- WEZYR Holidays
- Barilla
- Prószyński Media
- VIMNN
- TOYOTA
- ALIANZ
- POLSAT JAM JAM
- Fabryka traktorów URSUS
- PRÓSZYŃSKI MEDIA
- STENA LINE

 

VII. PROMOCJA KSIĄŻEK

- Współpraca z klubem „Kobiety to czytają” – promocja nowej powieści Jodi Picoult pt. „JUŻ CZAS!”

 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- Organizacja DREAMNIGHT- impreza dla dzieci ze szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- zajęcia dla podopiecznych fundacji „Dziecięca fantazja”  (dzieci przewlekle chore)

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Spotkania klubowe:
- spotkanie noworoczne
- spotkanie wielkanocne
- poranek w ZOO
- nocne zwiedzanie ZOO
- zwiedzanie remontowanego obiektu akwarium

 

X. WYSTAWY

- Wystawa roślin owadożernych  „Rośliny, które zareagują na twój dotyk”

 

XI. KONFERENCJE

- międzynarodowa konferencja lekarzy weterynarii zatrudnionych w ogrodach zoologicznych w całej Europie „INTERNATIONAL CONFERENCE on DISEASES of ZOO and WILD ANIMALS 2014”.
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- sesja  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
- „Powstaje Genetyczna Arka dla zagrożonych gatunków” ( Polska Fundacja Odtworzenia TURA)
- konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- „Ratujmy polską faunę przed inwazją obcych” ( współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego)
- sympozja dla  członków Warszawskiego Związku Akwarystów (12 edycji)

 

XII. DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- realizacja programu edukacyjnego pt. „Powrót do gniazda”
- realizacja programu edukacyjnego pn. „Eko kalorie nie tylko dla ludzi”
- merytoryczna korekta do opisu gier planszowych dla dzieci

 

XIII. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Fundacja PANDA została wyróżniona tytułem „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA 2014r.

- warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w europejskich ogrodach zoologicznych w ramach konferencji „INTERNATIONAL CONFERENCE on DISEASES of ZOO and WILD ANIMALS 2014”.
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO (sala pamięci im. Jana Żabińskiego)
- zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli ( w ramach akcji „honorowej adopcji”)

 

XIV. PROMOCJA ZOO

- obsługa systemu SMSPrzpominacz.pl
- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- reportaże telewizyjne i radiowe , artykuły w pismach przyrodniczych
- współpraca z warszawskim oddziałem PTTK
- The Warsaw Voice  (reklama ZOO)

 

XV. Prowadzenie akcji „Honorowej Adopcji Zwierząt”

• pozyskiwanie sponsorów poprzez:
- bezpośrednie kontakty z przedstawicielami firm
- prowadzenie elektronicznej korespondencji z potencjalnymi sponsorami
- publikacje (broszury i ulotki) rozdawane na terenie ZOO
- organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Aktu Adopcji

 

XVI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- sklep z pamiątkami „PANDA”
- restauracja „TEMBO”

 

XVII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

- Zespół Szkół Specjalnych „Dać szansę”
- Fundacja Dzieciom program „Zdążyć z pomocą”
- Fundacja Fantazja „Spełniamy marzenie”
- Fundacja „Serce dziecka”
- Fundacja „Dr Clown”
- MONAR
- Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI”
- Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
- Fundacja ProKarton
- Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski

<<Powrót