Już na początku lipca rozpoczęły się prace budowlane nowej placówki naukowo-hodowlanej na Jawie Wschodniej (Indonezja) w całości finansowanej przez fundację PANDA. W powstających wolierach rozpoczniemy hodowlę kiśćca żółtosternego (Lophura erythrophtalma).  Sytuacja tego endemicznego gatunku bażanta z Sumatry w ostatnich latach ulega poważnym zachwianiom. Liczebność populacji spada, dlatego wg. IUCN ten gatunek ma status narażonego wyginięciem (VU). Istnieje więc duża potrzeba utworzenia stabilnych grup hodowlanych tych ptaków w ogrodach zoologicznych jako zaplecza genetycznego naturalnej populacji.

Populacją kiśćca żółtosternego w ramach ESB (Europejskiej Księgi Rodowodowej) zarządza koordynator z Warszawskiego ZOO, i to na nas (w pewnym sensie) spoczywa odpowiedzialność za sytuację demograficzną populacji w europejskich ogrodach - a ta, niestety, nie wygląda dobrze.

 Obecnie w naszym ZOO mieszka jedynie 5 osobników w tym 2 pary, które z uwagi na bliskie pokrewieństwo nie są idealnym materiałem hodowlanym. Mając na uwadze ten fakt, ale również liczne zgłoszenia ze strony ogrodów, które wyraziły duże zainteresowanie włączeniem tego gatunku do swoich kolekcji, zdecydowaliśmy się na podjęcie tego wyzwania.

Główne założenie to stworzenie grupy hodowlanej (stada podstawowego) złożonej z kilku par, których przychówki w dalszej perspektywie będą trafiały do Europy. Stado podstawowe pod nadzorem Ministerstwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska z Sumatry powstanie z ptaków odebranych przemytnikom, które z różnych względów nie będą mogły być zwrócone naturze. Cały projekt ma mocne wsparcie ze strony EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), a przede wszystkim TAGu Galliformes oraz World Pheasant Association, który obecnie podobne działania realizuje w Wietnamie, gdzie bazując na wybranych osobnikach z europejskich ogrodów skupia się na odtworzeniu populacji kiśćca wietnamskiego (Lophura edwardsi). Projekt ten to również szansa na hodowlę kilku innych rzadkich endemicznych gatunków ptaków z tego regionu. Prace są na razie w fazie wstępnej, ale bardzo szybko postępują i zakładamy, że budowa zostanie zrealizowana do końca sierpnia. O postępach w pracach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej informacji na temat projektu pod linkiem:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=950589415505852&id=140428499855285

 

 

PANDA NA JAWIE - to nie  sen, to jawa : )