Aby wydłużyć słoniom czas przebywania na wybiegach zewnętrznych, Fundacja zakupiła pasy z płyt olejoodpornych. Korzyść jest podwójna.

  • słonie będą mogły przez cały rok przebywać na świeżym powietrzu (nawet w nocy)   
  • płyty  zabezpieczą pawilon przed  wyziębieniem


To dobre posunięcie, zarówno dla tych pięknych zwierząt, jak i dla setek odwiedzających  Zoo, którzy zawsze chętnie zatrzymują się przy wybiegu słoni.