Kompleks wolier hodowlanych w Batu Secret ZOO na Jawie, którego budowę sfinansowała Fundacja Panda, jest już gotowy. Przez kilka ostatnich miesięcy pracownicy starali się urządzić i wyposażyć woliery tak, aby spełniały one wszystkie wymagania ptaków, dla których ta cała inwestycja powstała, czyli kiśćców żółtosternych. Tymczasem sytuacja tego gatunku uległa poważnym zmianom.

Okazało się że jego liczebność w naturze jest znacznie mniejsza, niż przypuszczano, a zasięg występowania skurczył się dramatycznie. To spowodowało, że podczas ostatniego spotkania RCP – Regional Collection Plan – zdecydowano o zmianie statusu z ESB na EEPA. To znaczy, że cała populacja znajdująca się w europejskich ogrodach została objęta specjalnym programem hodowlanym, a koordynatorem zarządzającym z ramienia EAZA będzie pracownik warszawskiego ZOO.

Niestety, liczebność kiśćca żółtosternego w europejskich ogrodach to jedyne 7 ptaków, z czego 4 są w Warszawie. Więc pomysł stworzenia stada podstawowego na Jawie w obecnej sytuacji wydaje się być jeszcze bardziej zasadnym. W ubiegłym miesiącu sprowadzono z Tajlandii pierwsze dwie pary.

Ptaki nadal przechodzą kwarantannę i będą potrzebowały jeszcze trochę czasu, żeby się w pełni zaaklimatyzować. Mamy nadzieję, że kolejne 2 pary, tym razem z Sumatry, dotrą w ciągu najbliższego półrocza. Niestety, wszelkie ruchy/transporty ptaków w obrębie Indonezji są bardzo utrudnione z uwagi na panujące przepisy weterynaryjne, które powodują, że z pozoru proste importy bardzo się przeciągają.