Program zajęć:

  • „Trwałość populacji i różnorodność gatunkowa zwierząt: kluczowe czynniki i mechanizmy” – wykład prof. Dariusz Iwan
  • „Co mają ze sobą wspólnego archeologia i świat zwierząt” - warsztaty archeologiczne

FOTORELACJA

Jakub Krzemiński