Już po raz piąty, w murach naszej Alma Mater uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki.

Młodych „studentów” powitał dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego ZOO.

ZOOuniwerek to autorski projekt Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, który jest skierowany do młodzieży zainteresowanej szeroko rozumianą przyrodą. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie konieczności utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych i lądowych. Nie mniej ważnym celem jest pomoc w dokonaniu przez młodych ludzi wyboru kierunku studiów i przyszłej profesji. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych (różnych specjalizacji) Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, a także przez doświadczonych, dysponujących niezbędnym zasobem wiedzy praktycznej, pracowników Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Tematy zajęć:

  • Treningi medyczne słoni - wykład i warsztaty: Patrycja Kasprzak
  • Treningi medyczne żyraf - wykład i warsztaty: Magda Smolińska