27 lat działalności Fundacji PANDA przyniosło szereg udogodnień i nowości w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Fundacja PANDA sfinansowała:

Oraz:

• Instalację multimedialnego systemu informacji w obiektach
• Wykonanie malowideł ściennych w budynku słoni i nosorożca
• Projekt i urządzenie małpich wysp zamieszkanych przez lemury
• Wykonanie projektu przebudowy wybiegu dla likaonów
• Remont i przebudowę stajni dla oryksów
• Budowę terrarium dla waranów błękitnych i diamentowych
• Zakup zabawek dla małp i papug
• Wykonanie  płaskorzeźby przed budynkiem małpiarni
• Projekt aranżacji w budynku hipopotamiarni i ich realizacji
• Budowę woliery dla orłów bielików
• Opracowanie i wykonanie tablic edukacyjnych dla Ogrodu
• Wyposażenie i prowadzenie Centrum Informacji Ekologicznej Zoo
• Zakup nowych terrariów do Herpetarium
• Rozbudowę stajenki dla kazuarów
• Wykonanie  remontu i modernizacji Żyrafiarni
• Przeprowadzenie szkolenia pracowników ZOO podnoszącego ich kwalifikacje
• Transmisje wideo z pomieszczeń szympansów i goryli oraz z Żyrafiarni
• Organizację konkursów i wystaw związanych z ochroną środowiska organizowanych  przez dział dydaktyczny ZOO
• Wymianę szyby pancernej w budynku Szympansów
• Budowę nowego obiektu  oraz „sanatorium” termalnego dla bocianów
• Wykonanie  ekspertyzy technicznej pomieszczeń w Hipopotamiarni
• Opracowanie dokumentacji uzdatniania wody w Rekinarium
• Zakup ryb morskich do Rekinarium
• Naprawę odbiornika telemetrycznego w Herpetarium
• Budowę całorocznego pawilonu dla gibonów
• Modernizację wyspy dla gibonów
• Remont i wyposażenie sali konferencyjnej w słoniarni
• Wyposażenie sali pamięci dyr. Jana  Żabińskiego zdj pt Wiila salon
• Utwardzenie wybiegu żyraf
• Budowę paludarium dla agamy brodatej i poskoczków mułowych
• Projekt pastwiska dla hipopotamów
• Opracowanie koncepcji graficznej pawilonu akwarium
• Montaż kamer do pawilonu dla nosorożców
• Wykonanie malowidła ściennego w słoniarni  
• Prowadzenie transmisji on-line z pawilonu dla szympansów i goryli
• Prowadzenie transmisji on-line z pawilonu dla żyraf
• Budowę pawilonu całorocznego dla gibonów                       
• Remont pawilonu kotów argentyńskich                                                          
• Instalację drogowskazów do willi Żabińskich                                            
• Wymianę oświetlenia w sali konferencyjno-dydaktycznej w słoniarni            
• Przeprowadzenie badań laboratoryjnych zwierząt drapieżnych w kierunku wirusa Borna

Co zrobiliśmy

• wystawy popularno-naukowe ( m.in. : „ 4 mln. lat ewolucji człowieka, „Mamuty i inne olbrzymy” „ Zaginione światy” ,  „Polska szkoła ilustracji dziecięcej – Janina Krzemińska”, „ Ptaki w malarstwie chińskim”, „Projekty scenograficzne inspirowane przyrodą – Xymena Zaniewska”, „Owady z pałacu – wystawa fotografii prof. Marka Kozłowskiego”, „Czy tur powróci do polskich lasów – dokumentacja i analizy prac związanych z otworzeniem tura poprzez poznanie struktury jego DNA”), „Błękitna planeta” – wystawa akwarystyczna, 85 lat Warszawskiego ZOO” – słoniarnia, „85 lat Warszawskiego ZOO” - Centrum Handlowym Wileńska, Wystawa prac fotograficznych Waldemara Remiszewskiego,
Wystawa roślin owadożernych  „Rośliny, które zareagują na twój dotyk”

• zajęcia z dziećmi pokrzywdzonymi przez los (m.in. „Dreamnight- wieczór marzeń dla dzieci przewlekle chorych” – impreza cykliczna)
- współpraca z Zespołem Społecznych Szkół Specjalnych „Dać szansę” w Warszawie
- współpraca z Fundacją „Spełniamy marzenia”
- współpraca z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
- współpraca z Fundacją „Dr Clown”
- współpraca z MONAR-em
- współpraca z Fundacją Atelier

• Organizacja imprez masowych o charakterze rekreacyjno-dydaktycznym ( m.in. Dzień Dziecka – impreza cykliczna, „Busłowe łapy” akcja edukacyjna na rzecz pokrzywdzonych przez los bocianów z Ptasiego Azylu - impreza cykliczna, „Urodziny Fryderyki” – impreza cykliczna, „Powitanie wiosny” -  impreza cykliczna, „Sztuka i teoria w Warszawskim  Ogrodzie Zoologicznym” – happening dydaktyczny ) piknik „Ratujmy ginące gatunki Azji” (współpraca z działem dydaktycznym ZOO),piknik VIMN POLAND – światowa akcja stacji telewizyjnej dla dzieci NICOLODEON promująca zdrowy tryb życia (po raz pierwszy w Polsce!), „Dzień ojca”, „Światowy dzień pandy”, „Poznaj Biegun Południowy i jego mieszkańców”, Piknik ekologiczny (recykling), Dzień matki pn. „I Ty możesz wyjść na wybieg”, „Kangury do szkoły”, „Dyniomania” – impreza cykliczna.

• Happeningi dydaktyczne
- Jaskiniowiec –czyli kto?
- „ekologiczna  ławka w ZOO”

• Udział w programach ochronnych zwierząt zagrożonych wyginięciem
- ochrona żółwia błotnego na Mazowszu
- Restytucja cietrzewia

• DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- redakcja i dystrybucja czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego organizowanego przez firmę E.Wedel. – zajęcia dla laureatów
- promocja książki A. Kruszewicza pt. „Moi skrzydlaci pacjenci”
- współorganizacja wykładów prowadzonych przez International Wildlife Rehabilitation Council w ramach szkolenia pn. „Wybrane aspekty rehabilitacji zwierząt dziko żyjących”
- konkurs fotograficzny pt. „Na tropie pawia”
- Organizuje promocje książek o tematyce przyrodniczej
- Współpraca z klubem „Kobiety to czytają” – promocja nowej powieści Jodi Picoult pt. „JUŻ CZAS!”
- merytoryczne opracowania i prowadzenie pikników edukacyjno-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
- dystrybucja wydawnictw o tematyce przyrodniczej, w tym książki autorstwa Antoniny Żabińskiej
- realizacja filmów przyrodniczych oraz ich emisja na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO
- realizacja programu edukacyjnego pt. „Powrót do gniazda”
- realizacja programu edukacyjnego pn. „Eko kalorie nie tylko dla ludzi”
- merytoryczna korekta do opisu gier planszowych dla dzieci

• AKCJE CHARYTATYWNE

- DREAMNIGHT- impreza dla dzieci szpitalnych oddziałów onkologicznych i hospicjów
- Mikołaj w ZOO – impreza dla dzieci z hospicjum
- „Spełniamy marzenia” - zajęcia z dziećmi z hospicjum
- ECCO WALKATHON  
- zajęcia dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Żabia Wola. 

• Działalność na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i ekosystemów
- Realizacja programu ochrony żółwia błotnego
- Restytucja foki szarej

• Konferencje naukowe:

- Konferencja Naukowa Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i  Akwariów EAZA (2008r.)
- Konferencja naukowa nt. „Biologia raf koralowych” (2009r.)
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terrarystów (2010r.)
- Międzynarodowa konferencja dot. ochrony żółwia błotnego (2010r.)
- Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (2012r.)
- współorganizacja wykładów prowadzonych przez International Wildlife Rehabilitation Council w ramach szkolenia pn. „Wybrane aspekty rehabilitacji zwierząt dziko żyjących” (2012r.)
- konferencja  „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- sesje Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy
- sesje  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
- „Powstaje Genetyczna Arka dla zagrożonych gatunków” ( Polska Fundacja Odtworzenia TURA)
- konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- konferencja dydaktyków polskich ogrodów zoologicznych
- międzynarodowa konferencja lekarzy weterynarii zatrudnionych w ogrodach zoologicznych w całej Europie „INTERNATIONAL CONFERENCE on DISEASES of ZOO and WILD ANIMALS 2014”.
- konferencja Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
- sesja  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
- „Powstaje Genetyczna Arka dla zagrożonych gatunków” ( Polska Fundacja Odtworzenia TURA)
- konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- „Ratujmy polską faunę przed inwazją obcych” ( współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego)
- sympozja dla  członków Warszawskiego Związku Akwarystów (12 edycji rocznie)

• działalność dydaktyczna:
- zajęcia praktyczne dla uczniów z techników weterynarii (2010r. -2013r.)
- warsztaty dla funkcjonariuszy straży miejskich
- zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO (sala pamięci im. Jana Żabińskiego)
- zajęcia rekreacyjno-dydaktyczne dla dzieci upośledzonych
- Finansuje konkursy i wystawy związane z ochroną środowiska organizowane przez dział dydaktyczny ZOO
- zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
- opracowanie scenariuszy do cyklu zajęć związanych z nasilającym się w Polsce  przemytem zwierząt objętych CITES oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z Mazowsza wraz z WWF na terenie ZOO

• warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w europejskich ogrodach zoologicznych w ramach konferencji „INTERNATIONAL CONFERENCE on DISEASES of ZOO and WILD ANIMALS 2014”.
• zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – temat: ochrona żubra
• zajęcia dydaktyczne związane z historią Warszawskiego ZOO (sala pamięci im. Jana Żabińskiego)
• zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli ( w ramach akcji „honorowej adopcji”)
• utworzyła Klub Miłośników Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego ( w programie m.in. zwiedzanie ZOO nocą, zwiedzanie ZOO o świcie, wykłady, prelekcje)
• Opracowała  merytorycznie programy edukacyjne:  „ Ptaki – nasze natchnienie”,  „Powrót do gniazda”, „ Bioróżnorodność”, „Literackie safari”, „Eko kalorie nie tylko dla ludzi”, „”Memuar ekologiczny – trasa dydaktyczna”, „Warsztaty EKO-logiczne”, „Uniwersytet pod gołym niebem”
• realizuje filmy przyrodnicze i emituje je na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz na ekranach znajdujących się w pawilonach ekspozycyjnych ZOO

Fundacja PANDA jest wyróżniona tytułem „EKOLAUR” w kategorii EDUKACJA  EKOLOGICZNA przyznawanym przez Polską Izbę Ekologii, medalem „POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI 2010” za działalność dydaktyczną oraz tytułem „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych beneficjentów współpracujących z WFOŚiGW w Warszawie.

 

Fundacja PANDA zakupiła i przekazała Warszawskiemu Ogrodowi Zoologicznemu:

• Mini ciągnik do wywozu nieczystości (wyposażenie Słoniarni )
• Sprzęt techniczny i ogrodniczy
• Rośliny na wybiegi goryli i szympansów oraz  do Słoniarni, Hipopotamiarni, pawilonu dla bezkręgowców i  Herpetarium
• Wózki drewniane dla dzieci
• Bambus do wystroju budynków: Herpetarium, Małpiarni, Żyrafiarni
• Wyświetlacz LED zamontowany przy bramie głównej
• Sól morską do zbiornika dla rekinów
• Inkubatory do Herpetarium i Ptaszarni
• Wolinę niezbędną dla goryli i szympansów
• Produkty odzwierzęce dla zwierząt
• Suplementy diety dla rekinów
• Urządzenie do golenia owiec
• Korę do pawilonu dla goryli i szympansów
• Rośliny na wybieg małp
• Rośliny oraz donice na wybieg irbisów i serwali   
• Korę do pawilonów  goryli i nosorożców                                       
• Myjkę ciśnieniową (wyposażenie Żyrafiarni)                                                                                                                         
• Artykuły techniczne do paludarium   
• Żywność dla niedźwiedzi polarnych
• Warany szmaragdowe
• Zabawki dla małp i papug                                                                    
• Materiały  techn. do remontu Słoniarni   
• Pokarm i odżywki dla ryb akwariowych
• Rośliny do ogrodu przy Willi Żabińskich
• Łódź wiosłową (potrzebną do przeprowadzania zajęć dydaktycznych dla dzieci – rejsy na wyspy lemurów)
• Szafę mroźniczą( wyposażenie kuchni ZOO)
• Korę na wybieg szympansów
• Siano i słomę prasowaną dla sekcji zwierząt kopytnych
• Pokarm i odżywki dla ryb akwariowych
• Pokarm dla zwierząt mięsożernych
• Projekt pompy cieplnej
• Wszystkim mieszkańcom zoo zapewniła i nadal zapewnia bogatszy stół

 

Fundacja PANDA podjęła się przeprowadzenia rewitalizacji Willi Żabińskich, w ramach której zleciła i sfinansowała szereg prac budowlanych:  

 

Zobacz informacje o Willi

 

• Przeprowadzenie pionowej i poziomej izolacji przeciwwodnej, termoizolacji fundamentów oraz podłogi w piwnicy,
• Budowę nowego wejścia do piwnicy,
• Wykonania zmiany odprowadzenia wody z tarasu willi oraz wymianę wykładziny podłogowej,
• Montaż ogrzewania w okresie zimowym, mającego służyć do usuwania zalegającego śniegu
• Wykonanie drenażu ( odprowadzenie wody z rur spustowych )
• Odtworzenie salonu - możliwość organizacji koncertów fortepianowych (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia )
• Odtworzenie biblioteki (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia)
• Odtworzenie gabinetu (gruntowne prace remontowe oraz stylowa aranżacja pomieszczenia)
• Renowację piwnic (gruntowne prace remontowe oraz instalacje tematyczne nawiązujące do pomocy udzielonej Żydom z Getta przez rodzinę Żabińskich) oraz udostępnienie piwnic zwiedzającym
• Odtworzenie pracowni rzeźbiarskiej Magdaleny Gross (gruntowne prace remontowe oraz aranżacja pomieszczenia)

oraz

Rewitalizacji ogrodu przy Willi Żabińskich - w stylu naturalistycznym oddającej stan z okresu międzywojennego z zachowaniem cennych gatunków roślin i drzew oraz układu przestrzennego.

Wykonano:

• Odbudowę ubytków żywopłotów, wykonanie nasadzeń krzewów w skupinach, pielęgnacja drzewostanu – cięcia redukcyjno-sanitarne, założenie zieleni niskiej zadarniającej na części trawników, redukcję samosiewów, odtworzenie trawników po robotach drogowych, wykonanie nawierzchni tłuczniowych.
• Budowę sceny
• Utworzono miejsce piknikowe
• Zainstalowano kiosk informacyjny w zamkniętej altanie ogrodowej
• Zagospodarowano i udostępniono  właz prowadzący do piwnic
• Budowę alejek dla osób niepełnosprawnych
• Zainstalowano oświetlenie

Projekt pn.: „Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 6.2 „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Projekt został zrealizowany przez wybitną polską scenografkę: Izabelę Chełkowską.

 

Fundacja PANDA przeprowadziła rewitalizację „Chaty pod Strzechą” (wtórne użycie materiałów w budownictwie – „superużycie”)

W realizacji tego projektu wykorzystano  istniejące materiały- takie, jak cegła rozbiórkowa czy zachowane drewniane elementy  konstrukcji.  „Superużycie” nadało obiektowi zdolność przechodzenia z jednego cyklu życia do następnego.
W najstarszym obiekcie ZOO ( 1928r.),  byłej stajni dla zebr i wielbłądów, od jesieni 2014r. odbywają się zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz spotkania Klubu Miłośników Warszawskiego ZOO. W Chacie ma swoją lokalizację sklep z pamiątkami, który cały dochód przekazuje na potrzeby Zoo.  Przeprowadzono generalny remont basenu i fontanny przed Chatą oraz wykonano renowację ogrodu wokół Chaty.

 

 

Fundacja PANDA zajmuje się promocją ZOO poprzez:

• Wdrażanie i obsługę SMSPrzypominacz.pl
• Promocję w środkach komunikacji miejskiej
• Promocję w Centrum Handlowym Ursynów
• Redakcję i dystrybucję czasopisma edukacyjnego „PANDA- ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem”
• Występy w radiu i telewizji, publikacja artykułów w pismach przyrodniczych
• Współpracę z warszawskim oddziałem PTTK

Fundacja PANDA przeprowadziła Zbiórki publiczne

• Centrum Handlowe Ursynów
• Miejski Ogród Zoologiczny
• Bacardi Martini -  akcja pt. „Nietoperz-Bacardi”  

 

Więcej informacji w zakładce SPRAWOZDANIA >>