Gibbońce (Nomascus sp.) – należą do naczelnych zagrożonych wyginięciem, wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i objętych konwencją CITES.

Celem projektu jest ocena aktualnego rozmieszczenia i liczebności gatunku gibbońca górskiego, stworzenie programu monitorowania gatunku, przeszkolenie strażników leśnych z rozpoznawania gatunków naczelnych, zwiększanie świadomości lokalnych mieszkańców.

W Narodowym Parku Kon Ka Kinh (KKK) w centralnym Wietnamie trwa projekt ochrony tych zwierząt, rozpoczęty w czerwcu 2016 r. pod kierownictwem bardzo doświadczonego lokalnego kierownika projektu. Jest to kontynuacja podobnego projektu prowadzonego na rzecz gibbońców żółtolicych (Nomascus gabriellae) w rezerwacie Nam Nung w południowym Wietnamie.

Projekt w Narodowym Parku KKK powstał dzięki współpracy między Stiftung Artenschutz a Stowarzyszeniem Zoologicznym we Frankfurcie (FZS), wspieranym finansowo przez członkowskie ogrody zoologiczne EAZA.

Wśród gibbońców dwa blisko spokrewnione gatunki wymagają pilnych działań ochronnych:

  • gibboniec górski (Nomascus annamensis), występujący na północy zasięgu. Pochodzi z Wietnamu, Laosu i północno-wschodniej Kambodży, ma charakterystyczne ubarwienie: samce mają czarne futro i żółte policzki, a samice i noworodki są jasnożołte;
  • gibboniec żółtolicy (Nomascus gabriellae) zamieszkujący na południu zasięgu. Wszystkie gatunki gibbonońców są znane ze swoich „pieśni”, które służą do wokalnego znakowania terytorium oraz przyciągania potencjalnych partnerów. Wciąż potrzebne są nowe badania, bo zbyt mało wiemy o obu gatunkach, nieznana jest nawet ich przybliżona liczebność na wolności. Głównymi zagrożeniami są dla nich utrata środowiska, polowania – głównie celem zdobycia mięsa i części ciała dla tradycyjnej medycyny ludowej oraz chwytanie młodych osobników z przeznaczeniem na zwierzątka domowe.

LOKALIZACJA PROJEKTU I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Narodowy Park Kon Ka Kinh o powierzchni 42 000 hektarów, założony w 2002 roku, znajduje się na środkowych wyżynach Wietnamu (600 – 1748 mnpm). Jest jednym z największycjh parków narodowych w tym kraju. Rejon ten, będący także ważnym obszarem zlewisk ma ogromną wartość pod względem bioróżnorodności dla kraju o gęstym zaludnieniu, charakteryzującym się intensywną gospodarką rolną. Obejmuje on wiele siedlisk znajdujących się w różnych strefach klimatycznych i wysokościowych i jest domem wielu gatunków zagrożonych i endemicznych. Dotychczas zanotowano tu obecność 42 gatunków ssaków, 160 gatunków ptaków i 51 gatunków gadów. Ten gęsto zalesiony obszar jest cały czas zagrożony nielegalnym pozyskiwaniem drewna i kłusownictwem.

Stowarzyszenie Zoologiczne we Frankfurcie (FZS) działa w parku od 2010 roku, wspierając administrację parku w zakresie zarządzania, monitorowania i prowadzeniu edukacji ekologicznej na terenie parku i w sąsiadujących wsiach.