Fundacja wybudowała i wyposażyła stację naukowo-badawczą w Batu Secret Zoo na Jawie, w której prowadzi hodowlę m.in. kiśców żółtosternych.

Kiściec żółtosterny, to endemiczny gatunek bażanta z Sumatry, którego sytuacja w środowisku naturalnym ulega poważnym zachwianiom. Liczebność populacji spada, a presja cywilizacji rośnie, dlatego wg IUCN ten gatunek ma status narażonego na wyginięcie (VU). Dlatego istnieje duża potrzeba utworzenia stabilnych grup hodowlanych tych ptaków w ogrodach zoologicznych jako zaplecza genetycznego naturalnej populacji.
 
Populacją tego bażanta w ramach ESB (Europejskiej Księgi Rodowodowej) zarządza koordynator z Warszawskiego ZOO i to na nas (w pewnym sensie) spoczywa odpowiedzialność za sytuację demograficzną populacji w europejskich ogrodach - a ta niestety, nie wygląda dobrze. Obecnie to jedynie 5 osobników w tym 2 pary w stołecznym ZOO, które z uwagi na bliskie pokrewieństwo nie są idealnym materiałem hodowlanym. Mając na uwadze ten fakt, ale również liczne zgłoszenia ze strony ogrodów, które wyraziły duże zainteresowanie włączeniem tego gatunku do swoich kolekcji, zdecydowaliśmy się na podjęcie tego wyzwania. Główne założenie to stworzenie grupy hodowlanej (stada podstawowego) złożonej z kilku par, których przychówki w dalszej perspektywie będą trafiały do Europy. Stado podstawowe pod nadzorem Ministerstwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska z Sumatry powstanie z ptaków odebranych przemytnikom, które z różnych względów nie będą mogły być zwrócone naturze. Cały projekt ma mocne wsparcie ze strony EAZA, a przede wszystkim TAGu Galliformes oraz World Pheasant Association, który obecnie podobne działania realizuje w Wietnamie, gdzie bazując na wybranych osobnikach z europejskich ogrodów skupia się na odtworzeniu populacji kiśćca wietnamskiego (Lophura edwardsi). Projekt ten to również szansa na hodowlę kilku innych rzadkich endemicznych gatunków ptaków z tego regionu.