Informacja o unieważnieniu przetargu

Znak: F-1/2022

Pliki do pobrania:

 


Zaproszenie do złożenia oferty na budowę ogrodzenia terenu dla powiększenia wybiegu dla gepardów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3

Znak: F-1/2022

Termin składania ofert: 01.09.2022 r., godz. 10:00

Pliki do pobrania:

 


Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie przebudowy holu i pomieszczeń sanitarnych w budynku herpetarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Znak: F-4/2021

Termin składania ofert: 08.11.2021 r., godz. 10:30

Pliki do pobrania:

 


Informacja o unieważnieniu przetargu

Znak: F-2/2021

Pliki do pobrania:

 


Zaproszenie do złożenia oferty na budowę basenu żelbetowego na wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Znak: F-2/2021

Termin składania ofert: 28.05.2021 r., godz. 11:00

Pliki do pobrania:

 


Informacja o unieważnieniu przetargu

Znak: F-1/2021

Pliki do pobrania:

 


Zaproszenie do złożenia oferty na budowę basenu żelbetowego na wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Znak: F-1/2021

Termin składania ofert: 16.04.2021 r., godz. 11:00

Pliki do pobrania:

 


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy wybiegu dla takinów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Znak: F-1/2018

Termin składania ofert: 11.10.2018 r., godz. 11:30

Pliki do pobrania:

 


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy budynku Starej Małpiarni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Znak: F4/2016

Pliki do pobrania:


 

Zmiana terminu składania ofert do 11.07.2016 inne ustalenia pozostały bez zmian.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu przegród i wykonanie poskromu w budynku żyrafiarni na terenie Miejskiego  Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Znak:  F3/16

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1.1.  - Projekt Techniczny:

                               — 1 STR TYTUŁOWA

                               — 2 OPIS+OŚWIADCZENIE+BIOZ

                               — RYS NR 1 PLAN SYTUACYJNY

                               — RYS NR 2 ST ISTNIEJĄCY RZUT

                               — RYS NR 3 ST PROJEKTOWANY RZUT

                               — RYS NR 4 PRZEGRODA A

                               — RYS NR 5 PRZEGRODA B

                               — RYS NR 6 ELEMENTY PRZEGRODY A

                               — RYS NR 7 ELEMENTY PRZEGRODY B

                               — RYS NR 8 DETAL ZABEZPIECZENIA DRZWI D1

                               — RYS NR 9 PRZEGRODA PRZESUWNA 

                               — RYS NR 10 DETALE PRZEGRODY PRZESUWNEJ

                               — RYS NR 11 PRZEGRODA ROZWIERANA

                               — RYS NR 12 DETALE PRZEGRODY ROZWIERANEJ

                               — RYS NR 13 DRZWI D3 I D4

                               — RYS NR 14 DETAL KRAWĘDZI DRZWI

Załącznik Nr 1.2.  - STWiOR

Załącznik Nr 1.3.  -  Przedmiar robót

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy - wzór

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik  Nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór

Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  F2/16

 

Zawiado


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pawilonu dla pawianów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Znak:  F2/16

Pliki do pobrania:


 

Wykonanie INFOKIOSKU STACJONARNEGO w ramach projektu: Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. "Szlak Pianisty", Znak: F-3/2014  czwartek, 11 września 2014 12:34

Znak: F-3/2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. "Szlak Pianisty", znak: F-2/TT5/4/2014  poniedziałek, 14 lipca 2014 23:00

Znak: F-2/TT5/4/2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu

VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Pliki do pobrania: