ROZLICZANIE DAROWIZN NA OPP I 1,5% PODATKU PIT

RAZEM MOŻEMY RATOWAĆ ŚWIAT! – to nie jest pusty slogan, to realna pomoc finansowa na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt w miejscu ich naturalnego występowania (in situ) oraz na wsparcie Warszawskiego ZOO.

Od 2023 roku Fundacja „PANDA” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Wszystkie pieniądze, które wpłyną na nasze konto z tytułu darowizn oraz 1,5% odpisu od podatku, przekażemy  na wsparcie Warszawskiego ZOO oraz na programy in situ.

PAMIĘTAJMY

  1. Darowizny na działalność pożytku publicznego odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania).
  2. Limit 6% dochodu jest wspólny dla wszystkich darowizn, z tytułu których przysługuje nam ulga.
  3. Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej). Jeśli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, wtedy skorzystamy z PIT-28. Do wskazania ulg należy dodać załącznik PIT/O.
  4. Potwierdzeniem darowizny pieniężnej jest dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego na rachunek obdarowanego).

UWAGA!

Niezależnie od darowizn odliczanych od dochodu, można przekazać 1,5% podatku na OPP.  Nasz KRS 0000120376

Pełną instrukcję znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/