Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA

Już od 30 lat  Fundacja PANDA gromadzi środki ma rozwój warszawskiego ZOO.
Co roku dzięki środkom pochodzącym  z akcji „adopcji” zwierząt, organizacji imprez, działalności sklepiku z upominkami oraz restauracji TEMBO możemy uatrakcyjniać nasz Ogród, poprawiać warunki ekspozycji zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt. Staramy się, żeby Ogród był miejscem niezwykłym, gdzie chętnie spędza się wolny czas, zdobywając jednocześnie wiedzę ekologiczną.  Fundacja wydaje kwartalnik PANDA, w atrakcyjnej formie przybliżający problematykę ochrony środowiska i roli ogrodów zoologicznych w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem.

Członkowie prowadzonego przez Fundację Klubu Przyjaciół Warszawskiego ZOO poznają Ogród w sposób niedostępny dla ogółu zwiedzających (zwiedzanie z przewodnikiem, wizyty w Ogrodzie o poranku i nocą, popularno-naukowe konferencje o tematyce ekologicznej). Składki członkowskie również przeznaczane są na poprawę warunków bytowych naszych podopiecznych i uatrakcyjnianie ekspozycji. Fundacja prowadzi też zajęcia dla dzieci pokrzywdzonych przez los – przewlekle chorych i zaniedbanych społecznie. Organizujemy dla nich spotkania, prelekcje i imprezy pozwalające na ograniczenie codziennych problemów. Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie – nie pobierają za swoją pracę żadnych gratyfikacji finansowych.
Każdy zainteresowany naszą działalnością może pomóc zwierzętom – lokatorom naszego ZOO!

•    Można złożyć choćby najmniejszą kwotę do szkatuły z PANDĄ w alei główej;
•    Można kupić upominki w sklepiku Fundacji w zabytkowej „Chacie pod Strzechą”
•    Można przekazać darowiznę na rozbudowę wybiegu i zimowe domki dla bocianów-inwalidów niezdolnych do samodzielnego życia na wolności
•    Można zamówić u nas atrakcyjną imprezę prywatną lub dla pracowników swojej firmy
•    Można zostać członkiem Klubu Przyjaciół ZOO
•    Można „zaadoptować” wybrane przez siebie zwierze
•    Można przedstawić i pomóc w realizacji wielu innych pomysłów

wystarczy skontaktować się z Fundacją i  umówić się na spotkanie
Liczy się każda złotówka !!!!

Dobrowolne wpłaty na rozwój działalności Fundacji prosimy wpłacać na konto - Pekao S.A. 
54 1240 6074 1111 0011 0128 7026