Spotkanie Klubu zaplanowano w opuszczonym obiekcie niedźwiedzi brunatnych przy Alei Solidarności. Historia tego miejsca jest bardzo interesująca. Naszą przewodniczką wiosennego spotkania była Maria Krakowiak – wieloletni kierownik Działu Zwierząt Drapieżnych i zastępca Kierownika Działu Hodowlanego Warszawskiego ZOO  (obecnie na emeryturze).

Inicjatorem powstania wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych było miasto Warszawa, które na początku lat 50. zleciło przedsiębiorstwu "Betonstal" wybudowanie obiektu jako uzupełnienie atrakcyjności nowo wytyczonej Trasy W-Z.