FUNDATORZY:

 • Jan Maciej Rembiszewski   
 • Henryk Szymański
 • Ewa Zbonikowska    
 • Wojciech Kulicki
 • Izabela Chełkowska             
 • Jerzy Rutka
 • Leonard Łysiak

ZARZĄD FUNDACJI

 • Prezes - Ewa Zbonikowska-Rembiszewska
 • Wiceprezes – Jakub Mikołaj Krzemiński
 • Wiceprezes – Olga Zbonikowska-Żmuda
 • Członek Zarządu – Maria Krakowiak

RADA FUNDACJI

 • prof. Krzysztof Anusz  - przewodniczący
 • Andrzej Zieliński - członek Rady
 • Maciej Pietrak - członek Rady
 • prof. Michał Skibniewski - sekretarz

 

Wszyscy Fundatorzy oraz członkowie Rady i Zarządu pracują społecznie. Nigdy nie pobierali zapłaty za swoją pracę.