Klinika koni SGGW jest zakładem leczniczym dla zwierząt prowadzonym przez Katedrę Chorób Dużych Zwierząt i Klinikę, będącą jednostką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowoczesnego szpitala dla koni oraz poznania specyfiki pracy lekarzy weterynarii zajmujących się tym gatunkiem zwierząt.

W trakcie zajęć zaprezentowano urządzenia wykorzystywane w diagnostyce chorób koni oraz sprzęt służący szkoleniu studentów kierunku weterynaria, taki jak: fantomy do nauki badania zwierząt oraz  wykonywania podstawowych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych.

Omówiono możliwości diagnostyki obrazowej u koni, która jest obecnie prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak: endoskopia, radiografia cyfrowa czy badanie tomografii komputerowej w leczeniu chorób wewnętrznych lub w przypadkach wymagających interwencji chirurgicznych.

Zajęcia prowadził dr Bartosz Pawlicki
Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika

FOTORELACJA