Zajęcia prowadził dr Rafał Maciaszek z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW.

Temat zajęć: Problemy inwazji gatunków obcych - odpowiedzialność człowieka.

Studenci poznali czym są gatunki obce i skąd się wzięły. Czy rzeczywiście są one człowiekowi tak obce. Czy kot domowy też jest inwazyjnym gatunkiem obcym i co to właściwie oznacza.Przedstawione zostały najbardziej znane gatunki obce roślin i zwierząt, a także ich wpływ na rodzimą przyrodę. Uczestnicy dowiedzieli się nie tylko gdzie zimują raki, ale też nauczyli się je oznaczać poprzez rozpoznawanie ich charakterystycznych cech z wykorzystaniem kluczy do ich identyfikacji w trakcie warsztatów.