Temat zajęć: Interakcje społeczne w świecie zwierząt.

 dr Marzena Stefaniuk: Interakcje społeczne odgrywają ważną rolę w życiu wielu gatunków zwierząt. Obejmują one wiele zachowań i metod komunikacji, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów między osobnikami. Komunikacja leży u podstaw interakcji społecznych u zwierząt, często obejmując skomplikowane systemy sygnałów, gestów, wokalizacji i sygnałów chemicznych. Te metody komunikacji są wykorzystywane do przekazywania informacji o źródłach pożywienia, potencjalnych zagrożeniach, dostępności krycia i statusie społecznym. Co więcej, interakcje społeczne u zwierząt mogą wpływać na ich rozwój poznawczy, umiejętności rozwiązywania problemów i dobrostan emocjonalny. Badanie tych interakcji pogłębia nasze zrozumienie złożoności zachowań zwierząt i zapewnia cenny wgląd w szersze aspekty życia społecznego różnych gatunków.

Wykładowcy: prof. Ewa Godzińska, dr Ksenia Meyza, dr hab. Adam Hamed

  • Różne formy komunikacji społecznej wśród zwierząt:
  • Interakcje społeczne w świecie owadów
  • Wokalizacja jako forma komunikacja w świecie gryzoni
  • Jak możemy badać interakcje społeczne u myszy?