Zajęcia prowadził Rafał Maciaszek z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW.

Tematem zajęć były  problemy inwazji gatunków obcych i o odpowiedzialności za nie po stronie człowieka.