Program zajęć:

  • „Tajemnice ptaków”  - wykład dr Andrzej G. Kruszewicz
  • „Rehabilitacja dzikich zwierząt jako piąty filar nowoczesnego ZOO” – wykład dr Agnieszka Czujkowska
  • Warsztaty - Ptasi Azyl – dr Agnieszka Czujkowska

 

FOTORELACJA