Program zajęć:

  • Techniczne aspekty profesjonalnej opieki nad zwierzętami – Agata Borucka, Dawid Herpet,