Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w murach naszej Alma Mater uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki.

ZOOuniwerek to autorski projekt Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, który jest skierowany do młodzieży zainteresowanej szeroko rozumianą przyrodą. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie konieczności utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych i lądowych. Nie mniej ważnym celem jest pomoc w dokonaniu przez młodych ludzi wyboru kierunku studiów i przyszłej profesji. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych (różnych specjalizacji ) Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, a także przez doświadczonych, dysponujących niezbędnym zasobem wiedzy praktycznej, pracowników Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Młodych „studentów” powitał dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego ZOO.

Listy gratulacyjne przesłali: prof. Krzysztof Anusz, prof. Michał Skibniewski, prof. Marta Kupczyńska, prof. Dariusz Iwan.

Program zajęć:

  • Wpływ kosmosu na organizmy zwierzęce – wykład  Rafał Pingwara  (Katedra Nauk Fizjologicznych SGGW)
  • Obserwacja nieba  - wykład Karol Wójcicki
  • Nocny spacer po ZOO – Jakub M. Krzemiński