Program zajęć:

  • ”Bezkręgowce przenoszące choroby ludzi i zwierząt, gatunki inwazyjne” – wykład prof. Dariusz Iwan
  • warsztaty – etologia i dobrostan bezkręgowców – Łukasz Siedlecki
  • warsztaty – bioróżnorodność owadów – rozpoznawanie głównych grup, metody odłowu i preparowania – prof. Dariusz Iwan