15 czerwca odbyła się ostatnia tegoroczna sesja naszej Alma Mater zakończona wręczeniem „studentom” dyplomów.

To był udany rok. Nasi wychowankowie w trakcie zajęć praktycznych zdobywali nową, ciekawą wiedzę. Zajęcia prowadzili wybitni specjaliści z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych, morfolodzy zajmujący się kształceniem studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a także doświadczeni i dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy praktycznej pracownicy Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszystkim Nauczycielom ZOOuniwerku Fundacja PANDA serdecznie dziękuje!  

Program zajęć w następnym roku będzie jeszcze bardziej urozmaicony. Dzięki miłej współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW i Instytutu Biologii PAN wprowadzimy więcej sesji wyjazdowych.  

Nabór na rok akademicki 2019/2020 trwa.

 

FOTORELACJA Z OSTATNICH ZAJĘĆ